Izsoles

Nedzīvojamo telpu – „Lauksaimnieki” Inešos – nomas tiesību izsole

2019.gada 16. decembrī  plkst. 10.00 Inešu pagasta pārvaldē „Pilī” Inešos, Inešu  pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 189,8  m² platībā nedzīvojamā  ēkā “Lauksaimnieki” īpašumā „Pils parks” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 28,47 eiro  (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,10 eiro.
Pieteikšanās izsolei līdz 2019. gada 16. decembra plkst. 9.50. Pieteikumi iesniedzami Inešu pagasta pārvaldē „Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, Inešu pagasta pārvaldes vadītājai vai elektroniski nosūtot uz adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija –  tālr. 26115317 – Daina Slaidiņa, 22031720- Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button