Izsoles

Nedzīvojamo telpu nomas izsoļu rezultāti

2019.gada 14. jūnijā notika nedzīvojamo telpu izsole nekustamajā īpašumā “Pils” Inešos, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 001, iznomājamā īpašuma platība 25,8 m2. Izsoles dalībnieka piedāvātā cena 0,26 eiro/m2 mēnesī bez PVN. Telpu lietošanas mērķis – kosmētisko līdzekļu ražošana no bišu produktiem.
Nomas līgums noslēgts 28.06.2019. Līguma termiņš pieci gadi.

2019.gada 14. jūnijā notika nedzīvojamo telpu izsole nekustamajā īpašumā “Nīderlāgs” Inešos, kadastra apzīmējums 4254 002 0358 001, iznomājamā īpašuma platība 214,1 m2. Izsoles dalībnieka piedāvātā cena 0,02 eiro/m2 mēnesī bez PVN. Telpu lietošanas mērķis – tūrisma objekta izveidei.
Nomas līgums noslēgts 28.06.2019. Līguma termiņš pieci gadi.

2019.gada 5. jūlijā pieņemts Vecpiebalgas novada pašvaldības Domes lēmums Nr.1 Par atļauju izmantot nedzīvojamās telpas “Lauksaimnieki” Inešos, kadastra apzīmējums 4254 002 0312 005, iznomājamā īpašuma platība 57,2 m2. Nomas maksa 0,21 eiro/m2 mēnesī bez PVN. Telpu lietošanas mērķis – sveču un ziepju izgatavošanas radošo darbnīcu organizēšana.
Nomas līgums noslēgts 05.07.2019. Līguma termiņš līdz 31.12.2019.

Saistītie raksti

Back to top button