Izsoles

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole Inešos

2018.gada 18.jūlijā  plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā   notiks nomas tiesību izsole telpām 83.1 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Pils” Inešos Inešu pagastā Vecpiebalgas novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī  , Izsoles solis – 0,01 EUR

Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 17.jūlija plkst. 16-00. Pieteikumi iesniedzami Inešu pagasta pārvaldē „Pilī”, Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, pārvaldes vadītājai.

Izsoles noteikumi skatīt

Informācija par objektu skatīt

Telpu plāns skatīt

Informācija –  tālr. 64170464, 26115317 Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button