Izsoles

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole nedzīvojamā ēkā „Nīderlāgs” Inešos

2019. gada 14. jūnijā  plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā notiks nomas tiesību izsole telpām 214,1 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Nīderlāgs” Inešos.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,02 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.

Pieteikšanās izsolei līdz 2019. gada 13. jūnija plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā administrācijas sekretārei.
Informācija –  tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button