Izsoles

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole – nedzīvojamā noliktavas ēka īpašumā „Pils parks” Inešos

2019.gada 19. septembrī plkst. 10.00 Inešu pagasta pārvaldē „Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 169,9 m² platībā nedzīvojamā noliktavas ēkā īpašumā „Pils parks” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – EUR 25,42 (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,10
Pieteikšanās izsolei līdz 2019. gada 19. septembra plkst. 9.50. Pieteikumi iesniedzami Inešu pagasta pārvaldē „Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, Inešu pagasta pārvaldes vadītājai vai elektroniski nosūtot uz adresi: vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija – tālr. 22031720, Benita Zvejniece.

Saistītie raksti

Back to top button