Izsoles

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole telpām „Pilī” Dzērbenē

2019.gada 31. oktobrī plkst. 10.00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpai 10,4 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī , Izsoles solis – EUR 0,01.
Pieteikšanās izsolei līdz 2019. gada 31. oktobra plkst. 9.50. Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārvaldes vadītājai.
Informācija – tālr. 26115317 Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button