Izsoles

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole

2020.gada 15. decembrī  plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,   notiks nomas tiesību izsole telpām 40,3 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā. Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,26 eiro/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 0,01 eiro.

Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 14. decembra plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta iela 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, administrācijas sekretārei vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija – tālr. 64170464, 26115317 – Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button