Izsoles

Nedzīvojamo telpu – „Pils” Dzērbenē – nomas tiesību izsole

2020.gada 17. martā  plkst. 9.00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās „Pilī” Dzērbenē,  Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 26,0 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01. Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 17. marta plkst. 8.50. Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārvaldes vadītājai. Informācija www.vecpiebalga.lv ,  tālr. 26115317 – Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button