Izsoles

Nedzīvojamo telpu – „Pils” Dzērbenē – nomas tiesību izsole

2020.gada 10. februārī plkst. 9.00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks nomas tiesību izsole telpām 129,0 m² platībā nedzīvojamā ēkā „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,20 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020. gada 10. februāra plkst. 8.50. Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pilī” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pārvaldes vadītājai.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 26115317 Daina Slaidiņa.

Saistītie raksti

Back to top button