Izsoles

Nekustamā īpašuma – “Ābeles” Dzērbenes pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod   atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ābeles” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  ,kadastra Nr. 4250  007 0341, kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0341  1.1 ha platībā. Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2075.00,  nodrošinājuma nauda EUR 207.50, reģistrācijas nauda EUR 10.00. Izsole notiks 2019. gada 12. aprīlī  plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. Reģistrēšanās izsolei līdz 2019.gada 12.aprīļa plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores.  Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button