Izsoles

Nekustamā īpašuma – “Dzelzceļa stacija Dzērbene” Dzērbenes pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā  īpašuma “Dzelzceļa stacija Dzērbene” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, 589/1849 domājamās daļas,  kas sastāv no dzīvojamās mājas telpu grupas Nr. 3  58.9 m² kopplatībā un 589/1849 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas, 6 saimniecības ēkām  un 2 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4250 007 0366 un 4250 007 0367 , kopplatība1.058  ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 685.00,  nodrošinājuma nauda EUR 68.50, reģistrācijas nauda – EUR 10.00.

Izsole notiks 2018. gada 15.augustā plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Reģistrēšanās izsolei  līdz 2018.gada 15.augusta plkst. 9.50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Izsoles noteikumi skatīt

Saistītie raksti

Back to top button