Izsoles

Nekustamā īpašuma – “Gundegas” Vecpiebalgas pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod  atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Gundegas” Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā  (kadastra Nr. 4292  007 0380), kas sastāv no zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0378 1,05 ha platībā.

Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR 1717,00 ,  nodrošinājuma nauda – EUR 171,70 reģistrācijas nauda – EUR 20,00.

Izsole notiks 2018. gada 8.maijā plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā,  Vecpiebalgas pagastā,  Vecpiebalgas novadā.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam, pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai  jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 2018.gada 7.maija plkst.16.00.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2018.gada 7.maija  plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā pie sekretāres.

Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Izsoles noteikumi šeit…

Nekustamais īpašums kartē

Saistītie raksti

Back to top button