Izsoles

Nekustamā īpašuma –“Katlumāja” Dzērbenes pagastā – zemes vienības nomas tiesību izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība 2019. gada 11. aprīlī plkst. 9:00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās “Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, rīko nekustamā īpašuma “Katlumāja” Dzērbenes pagastā zemes vienības nomas tiesību izsoli. Zemes vienības kadastra apzīmējums 42500070188, platība 0,8 ha, nomas tiesību izsoles sākumcena 28,00 EUR/ gadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 11. aprīļa plkst. 8:50 Dzērbenes pagasta pārvaldē „Pils” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, pie pārvaldes vadītājas.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317

Saistītie raksti

Back to top button