Izsoles

Nekustamā īpašuma – “Līdumi” Inešu pagastā – izsole

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod   atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Līdumi” Inešos, Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254  002 0316, kas sastāv no 2 zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4254 002 0237 un 4254 002 0247  0,7 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1790.00,  nodrošinājuma nauda EUR 179.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2019. gada 11. janvārī plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam. Pieteikums pirmpirkuma tiesību izmantošanai jāiesniedz Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 2019. gada 10. janvāra plkst. 16.00.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2019. gada 10. janvāra plkst. 16.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres.
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.  64170464, 26115317.

Izsoles noteikumi šeit…
Nekustamā īpašuma robežu plāns

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button