IzsolesPārvaldes jaunumi

Nekustamā īpašuma “Pie Vistiņām” elektroniskā izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pie Vistiņām”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr.42920010020, zemes vienības kadastra apzīmējums 42920010259, platība 0.46 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 5100.00, izsoles drošības nauda EUR 510.00, solis Eur 100.00.

Izsoles sākums 2022.gada 3.jūnijā plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2022.gada 4.jūlijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 03.06.2022. plkst.13.00 līdz 23.06.2022. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.06.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 510.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija: https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button