ProjektiPROJEKTI 2010. GADS

“Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

JAUNS PROJEKTU KONKURSS

 

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu atlases darbību programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātē “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Apakšaktivitātes “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Projektus var iesniegt biedrības un nodibinājumi. Šajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir 491 963 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL.

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi notiks 2010.gada 12.janvārī Jelgavā, 14.janvārī Smiltenē, 15.janvārī Rēzeknē, 19.janvārī Liepājā un 20.janvārī Rīgā. Pieteikšanās semināriem pa tālruni  67281752 .

Projektu iesniegumus apakšaktivitātē var iesniegt līdz 2010.gada 4.martam plkst. 17.00.

Projektu atlase šajās apakšaktivitātē ir izsludinātas pirmo reizi, turpmākajos gados būs atkārtotas projektu iesniegumu atlases.

Ar semināru norisi, konkursu nolikumiem un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties Fonda mājas lapā http://www.lsif.lv/projektu-konkursi/eiropas-socialais-fonds.

Saistītie raksti

Back to top button