Izglītība

NO 1. SEPTEMBRA VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ SKOLĒNI APGŪS VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBU

Aizsardzības ministrijā 29. martā norisinājās svinīgs pasākums, kurā Vecpiebalgas vidusskola tika iekļauta Valsts aizsardzības mācības pilotprojektā, tādējādi no 2019. gada 1. septembra Vecpiebalgas vidusskolā tiks piedāvāts obligātās izvēles priekšmets – Valsts aizsardzības mācība, kuras mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, kā arī veicināt līderību un saliedētību. Valsts aizsardzības mācība sastāv no četrām jomām:

  • Valstiskā audzināšana, kas ietver patriotisko audzināšanu, valsts un lokālo vēsturi.
  • Dzīves skola, kurā māca valsts aizsardzības pamatprincipus un līderības un personības veidošanu.
  • Fiziskā sagatavotība, kas tiks realizēta ar caurviju metodi, piemēram, orientēšanās apvidū, ierindas mācība vai lauka kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai ar fizisko aktivitāšu palīdzību.
  • Militārā sagatavotība, kurā iekļautas lauka administrācijas un lauka kaujas iemaņas, ierindas mācība, sakari un normatīvie akti, darbības ar ieročiem un stacionārā šaušana un pirmā medicīniskā palīdzība.

Skolēniem, kuri būs apguvuši Valsts aizsardzības mācību, būs priekšrocība iestāties Aizsardzības akadēmijā un Iekšlietu ministrijas izglītības iestādēs, piemēram, policijas vai robežsardzes koledžās.  Kopumā šis ir stratēģiski svarīgs notikums mūsu skolai un mēs varam būt lepni, ka mūsu bērniem tiks piedāvāta šāda iespēja apgūt Valsts aizsardzības mācību.

Arvis Kalējs, izglītības iestādes direktors

Saistītie raksti

Back to top button