Izsoles

Nomas tiesību izsole nedzīvojamā ēkā „Pagasta Dārziņi” Kaivē

2018. gada 13. februārī plkst. 10.00 Kaives pagasta pārvaldes telpās notiks nomas tiesību izsole telpām 10,8 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Pagasta Dārziņi” Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.

Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 12.februāra plkst. 16.00.

Pieteikumi iesniedzami Kaives pagasta pārvaldē, pārvaldes vadītājai.

Informācija pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv , sadaļā Aktualitātes/Izsoles,  tālr. uzziņām: 26115317, Daina Slaidiņa.

Telpu nomas līguma projekts skatīt…

Izsoles noteikumi skatīt…

Publicējamā informācija skatīt…

Saistītie raksti

Back to top button