Izsoles

Nomas tiesību izsole saimniecības ēkai īpašumā „Līdumi” Dzērbenē

2018. gada 13. februārī  plkst. 9.00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās notiks nomas tiesību izsole  saimniecības ēkai 117,9 m² platībā īpašumā  „Līdumi” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,07 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.

Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 12. februāra plkst. 16.00.

Pieteikumi iesniedzami Dzērbenes pagasta pārvaldē, pārvaldes vadītājai.

Informācija pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv , sadaļā Aktualitātes/Izsoles,  tālr. uzziņām: 26115317, Daina Slaidiņa.

Telpu nomas līguma projekts skatīt…

Izsoles noteikumi skatīt…

Publicējamā informācija skatīt…

Saistītie raksti

Back to top button