Izsoles

Nomas tiesību izsole telpām nedzīvojamā ēkā „Pils” Inešos

2018. gada 14. februārī  plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, notiks nomas tiesību izsole telpām 26,5 m² platībā nedzīvojamā ēkā  „Pils” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 0,15 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – EUR 0,01.

Pieteikšanās izsolei līdz 2018. gada 13. februāra  plkst. 16.00.

Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā, sekretārei.

Informācija pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv , sadaļā Aktualitātes/Izsoles,  tālr. uzziņām: 26115317, Daina Slaidiņa.

Telpu nomas līguma projekts skatīt…

Izsoles noteikumi skatīt…

Publicējamā informācija skatīt…

Saistītie raksti

Back to top button