Izsoles

NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTI PAR ZEMI ĪPAŠUMĀ „KALNA KAIBĒNU MUZEJS”

2020.gada 17. februārī notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Kalna Kaibēnu muzejs” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4292 008 0008, kadastra apzīmējums 4292 008 0008, 5,5 ha platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā nomas maksa 166,00 eiro gadā.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button