Izsoles

NOMAS TIESĪBU IZSOĻU REZULTĀTI

2020.gada 12. jūnijā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole ēkā “Pils” Inešos, Inešu pagastā , Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4254 002 0312 001, 16,6 m2platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā summa 0,26 eiro/m2 mēnesī.

2020.gada 15. jūnijā notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole ēkā “Vecmuiža” Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4286 002 0315 001, 45,0 m2 platībā. Izsolē piedalījās viens izsoles dalībnieks, nosolītā summa 0,15 eiro/m2 mēnesī.

2020.gada 12. aprīlī notika Vecpiebalgas novada pašvaldības nomas tiesību izsole par lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā “Zvigzdupes krejotava” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra numurs 4292 006 0075, kadastra apzīmējums 4292 006 0075, 0,46 ha platībā. Izsolē piedalījās divi izsoles dalībnieki, nosolītā nomas maksa 35,00 eiro gadā.

Saistītie raksti

Back to top button