Novads

Notiek centralizētas Cēsu novada tūrisma pārvaldības izstrāde

Pamatojoties uz darba grupas veikto esošās tūrisma pārvaldības izpēti, veicot ieguvumu un zaudējumu izvērtējumu un balstoties uz Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes gaitā iezīmētajiem Cēsu novada tūrisma attīstības mērķiem, Cēsu novada dome 24.martā atbalstīja darba grupas izstrādāto priekšlikumu par centralizēto tūrisma pārvaldības modeli.

 “Cēsu novadam jākļūst par vienotu vietējo kopienu vērtībās un zināšanās balstītu starptautiski atpazīstamu kultūras, dabas un aktīvās atpūtas galamērķi visa gada garumā. Stratēģijas izstrādes gaitā notika diskusijas ar dažādu ekspertu grupām un uzņēmējiem, konsultācijas ar Latvijā tūrismā vadošo augstskolu speciālistiem, kā arī tika organizētas novada un Latvijas iedzīvotāju aptaujas, lai darba grupa iegūtu visaptverošu ainu par tūrismu ne tikai novadā, bet arī pasaulē. Ļoti būtiska stratēģijā būs arī ilgtspējīga tūrisma prizma”, tā par stratēģijas izstrādes gaitu saka darba grupas dalībniece Andra Magone.

 Šāds tūrisma pārvaldības modelis nodrošinās dažāda veida resursu optimizāciju, vienotu tūrisma piedāvājuma attīstību un mārketingu Cēsu novada pašvaldībā, aktīvu ārējā finansējuma piesaisti, kā arī efektīvu pašvaldības īpašumā esošo tūrisma objektu apsaimniekošanu. 

Reorganizācijas rezultātā tiks izveidota pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” un jauna struktūra. 

Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģija 2022.-2026.gadam joprojām ir izstrādes procesā un tā maija beigās tiks prezentēta Cēsu novada domes sēdē.  

Šobrīd Cēsu novada tūrisma attīstībai izvirzīti četri stratēģiskie virsmērķi, kuri iekļauti arī tūrisma attīstības stratēģijā 2022.-2026.gadam. Pirmais no virsmērķiem paredz sabalansētu tūrisma piedāvājuma veidošanu visā novada teritorijā, balstoties uz vietējām vērtībām, vietējām tradīcijām un zināšanām, tādejādi veicinot vietējo iedzīvotāju labklājību.  

Strādājot pie otrā virsmērķa tiks attīstīts katrai sezonai un mērķu grupai atbilstošs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums, kas pagarinātu tūristu uzturēšanās laiku novadā un rosinātu viņu atkārtotu atgriešanos. 

Trešais virsmērķis ir novada spēcīgo tūrisma zīmolu pozicionējumā balstīta novada tūrisma piedāvājuma un tūrisma produktu starptautiskās konkurētspējas stiprināšana un tūrisma eksporta veicināšana. Kā viens no būtiskākajiem uzdevumiem tuvākajā laikā būs Cēsu novada tūrisma zīmola izstrāde.  

Ceturtais virsmērķis paredz sadarbībā, datos un viedajos risinājumos balstīta ilgtspējīga tūrisma attīstības un pārvaldības nodrošināšanu, kurā ļoti būtisku lomu spēlē sadarbība ar augstskolām un pētniecības institūcijām. 

Paredzēts, ka pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” darbu sāks šī gada 15.septembrī.

Saistītie raksti

Back to top button