DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

NOZĪMĪGA JUBILEJA VECPIEBALGĀ

Aprīlis 2019. Priekšsēdētāja sleja. Nozīmīga jubileja Vecpiebalgā!

Marta izskaņā Vecpiebalgā tika atzīmēts liels notikums – 26. martā apritēja 150 gadu, kopš pirmās grāmatu krātuves izveides. Tātad – bibliotēkas jubileja.
Kas ir 150 gadi? Cilvēka dzīvē tas ir neaptverams laiks, vēstures kontekstā tas nav nekas. Taču Latvijai šis skaitlis ir ļoti nozīmīgs. Tas laiks, kas bija pirms 150 gadiem, bija laiks, kurā faktiski dzima ideja par Latviju kā valsti. Tas bija laiks, kad cilvēki atļāvās domāt un runāt par latviskumu un latvietību. Tas bija laiks, kad Tērbatā Kronvaldu Atis ar domubiedriem rīkoja pirmos latviešu rakstniecības vakarus, kas ielika pamatus pirmās latviešu studentu korporācijas Lettonia dibināšanai. Tas bija laiks, kad pēc Krišjāņa Valdemāra ierosmes Maskavā tika rīkoti latviešu lasīšanas vakari. Tas bija laiks, kad tika nodibināta Rīgas Latviešu biedrība un pirmoreiz tika spēlēts teātris latviešu valodā. Lūk, un vienlaikus tobrīd Vecpiebalgā tika dibināta Dziedāšanas un lasīšanas biedrība, atverot grāmatu krātuves vēstures pirmo lappusi.
Ja tajā laikā caur šīm aktivitātēm tā bija uzdrīkstēšanās domāt, runāt, dziedāt, rakstīt latviski, tad mūsdienu digitālajā laikmetā bibliotēkas ir tās, kas rūpējas par mūsu garīgo un intelektuālo vērtību saglabāšanu un uzturēšanu, kā arī rosina cilvēkus lasīt, neaizmirst par grāmatu. Tāpēc bija liels prieks bibliotēkas jubilejas pasākumā redzēt, ka tiek sveikti lasītāji, tostarp arī paši mazākie, kas šobrīd vēl mācās tikai bērnudārzā. Interesanti, ja pirms 150 gadiem šādā biedrībā pamatā pulcējās vīri, tad mūsdienās tās ir tikai dāmas ar retiem stiprā dzimuma izņēmumiem.
Vecpiebalgai jābūt lepnai par to, ka esam bijuši starp tiem, kas pirms 150 gadiem palīdzēja nostiprināties latviskuma pašapziņai, veidoties valstsgribai un dzimt idejai par savu Latvijas valsti. Gribu izteikt lielu pateicību visiem, kuri šo gadu gaitā ir strādājuši bibliotēkā, bet jo īpaši tās ilggadējām darbiniecēm, kuras joprojām rūpējas par mūsu garīgās bagātības uzturēšanu un saglabāšanu – Dzidrai Ješkinai un Līgai Petrovai. Sveicu vecpiebaldzēnus mūsu grāmatu krātuves 150. jubilejā!

Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button