Uzņēmējdarbība

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS PIETEIKT DARBA VIETAS SKOLĒNIEM VASARAS BRĪVLAIKĀ

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina līdz 3. aprīlim darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Darba devējiem, kuri piedalīsies pasākumā, NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai, kā arī dotāciju darba vadītāja atalgojumam. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 430 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.
Pasākums tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam. Pasākumā var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma veidlapu, pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu (pielikumā) un iesniedzot:
-NVA Cēsu filiālē klātienē (Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, 306. kabinets);
– Vai nosūtot pa pastu;
-Vai nosūtot uz NVA Cēsu filiāles e-pastu (Cesis@nva.gov.lv), parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē.​
Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Madaru Zaļkalni (Madara.Zalkalne@nva.gov.lv; 28344696 ).

Saistītie raksti

Back to top button

Close