IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2013. GADS

Obligāto veselības pārbaužu veikšana aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros

 
Publikācijas datums
31.jūlijs 2013.g.
Iepirkuma metode Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtībā. Publisks pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 3000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu
Iepirkuma veids
Pakalpojums
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Anita Kamerāde tālr. 29279931, vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2013/5 ESF
Paredzamā iepirkuma priekšmets Obligāto veselības pārbaužu veikšana aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros
CVP kods
85100000-0
Piedāvājums spēkā līdz 2013.gada 12.augustam plkst. 11.00
Vērtēšanas kritēriji Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Pielikumi Nolikums  šeit
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button