IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2014. GADS

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas objektus Vecpiebalgas novadā

Publikācijas datums
20.janvāris 2014.g.
Iepirkuma metode Atklāts konkurss
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis
tālr. 29451641; fakss 64161969 e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2014/2 KPFI
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas objektus Vecpiebalgas novadā” 
CVP kods
31527260-6, 45231400-9
Piedāvājums spēkā līdz 2014.gada 24.februārim plkst. 14.00
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums  šeit
Jautājumi un atbildes
Iepirkuma rezultāts Pārtraukts – lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button