Pārvaldes jaunumi

OKTOBRĪ STĀJAS SPĒKĀ JAUNI APKURES TARIFI

Izvērtējot Vecpiebalgas apvienības pārvaldes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka esošie komunālo pakalpojumu tarifi, kas tika apstiprināti ar 2018.gada 27.septembra Vecpiebalgas novada domes sēdes lēmumu Nr.14 (punkts Nr.10) un stājās spēkā 2018.gada 1.novembrī, vairs neatbilst faktiskajai situācijai. Laikā, kopš iepriekš tika noteikts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, maksa par piegādātās siltumenerģijas vienu MWh, kurināmā izmaksas, vidējās darba algas pieaugums un citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.
Ņemot vērā iepriekš minēto izmaksu pieaugumu un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Cēsu novada domes deputāti augusta sēdē vienbalsīgi apstiprināja 2021./2022.gada apkures sezonas tarifus Vecpiebalgas apvienības pārvaldē.

Nr.p.k.Pakalpojuma veidsMērv.Esošais tarifs bez PVN (euro)Apstiprinātais tarifs no 01.10.2021 bez PVN (euro)% izmaiņas
1ApkureMwh  50.7  57,7  13,81
2Karstā ūdens uzsildīšana apkures sezonas laikām33.54.014.29
Tarifs stāsies spēkā ar 2021. gada 1. oktobri.

Saistītie raksti

Back to top button