IEPIRKUMIIEPIRKUMI 2012. GADS

Papildus būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā

Publikācijas datums
27.novembris 2012.g.
Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā Būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu
Iepirkuma veids
Būvdarbi
Pasūtītājs
Vecpiebalgas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja PVN reģistrācijas numurs LV 90000057259
Adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV 4122
Kontaktpersona Anna Caunīte tālr. 29471507, fakss 64161969, e-pasts vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Identifikācijas numurs
VNP-2012/26 ERAF
Paredzamā iepirkuma priekšmets “Papildus būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā””
CVP kods
45231300-8
Piedāvājums spēkā līdz 2012.gada 10.decembrim plkst. 11.40
Vērtēšanas kritēriji Zemākā cena
Pielikumi Nolikums šeit … , precizēts nolikums 1.8.1 un 7.2 punktos šeit … , apjomi  šeit … (.xls)
Iepirkuma rezultāts Pieņemtais lēmums šeit

Saistītie raksti

Back to top button