NovadsPārvaldes jaunumi

PAR BARIKĀŽU DALĪBNIEKA STATUSA PIEŠĶIRŠANU

No šā gada 1. janvāra stājies spēkā likums “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”, nosakot personu loku, kas atzīstamas par barikāžu dalībniekiem. Tie ir cilvēki, kuri apbalvoti ar 1991.gada barikāžu piemiņas zīmi vai kuriem piešķirts pateicības raksts par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī un augustā. Šie ļaudis aktīvi darbojās barikādēs, izrādīja iniciatīvu to aizsardzībā, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, lai nosargātu 1990.gada 4.maijā atjaunoto Latvijas Republiku.

Personas, kas atzītas par barikāžu dalībniekiem, varēs saņemt noteikta parauga apliecības. Tās izsniegs 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība. Lai saņemtu apliecību, personai būs ar iesniegumu jāvēršas šajā biedrībā.

Saskaņā ar barikāžu dalībnieku biedrības sniegto informāciju, valsts apbalvojums “1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīme” piešķirta vairāk nekā 31 tūkstotim  cilvēku. Savukārt pēc šī apbalvojuma piešķiršanas termiņa beigām ir izveidots pateicības raksts.

Likumu “”Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” skatīt

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība savā mājas lapā norāda, ka apliecības tiks izsniegtas Rīgā, Krāmu ielā 3, tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tel.67213525 vai pa e-pastu barikazu.muzejs@gmail.com.

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība skatīt…

Saistītie raksti

Back to top button