Pārvaldes jaunumi

PAR BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Ārkārtējās situācijas laikā tiek atceltas Vecpiebalgas novada bāriņtiesas klātienes pieņemšanas, aicinot iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruņiem 26122563, 22007612 vai rakstot uz e-pastu barintiesa@vecpiebalga.lv .
Nepieciešamos dokumentus Vecpiebalgas bāriņtiesa aicina sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam izvietotā pastkastē “Norkalnos”-2 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai pastkastēs pagastu pārvaldēs.
Lūdzam nebaidīties jautāt padomu situācijās, ja:
1.pašvaldībā ir bērni, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
2.pašvaldībā ir bērni (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās nepieciešams apzināt bērna tuvinieku iespējas uzņemties bērnu aprūpi;
3.ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā;
4.aizgādnībā esošo personu aizgādņi ir Latvijā un vai ir nodrošināts nepieciešamais atbalsts personai ar ierobežotu rīcībspēju.
Gadījumā, ja vecāki neilgu laika periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, informējam, ka ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem. Vienlaikus uzsveram, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi šeit – https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.
Vecpiebalgas novada bāriņtiesa joprojām turpinās īstenot savu galveno funkciju – nodrošināt bērna vai rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tāpēc laikā, kad ir atcelts mācību process izglītības iestādēs un bērni pārsvarā atrodas mājās, iestāde aicina īpaši rūpēties par bērnu drošību un labsajūtu un nekavējoties ziņot, ja rodas aizdomas, ka tiek apdraudēta bērnu veselība vai dzīvība. Kā arī atcerēties, ka ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Lūdzam vecākiem arī vērtēt savu bērnu briedumu, izvērtējot, vai bērna atrašanās vienam, piemēram 8 gadu vecumā, ir bērnam droša.
Vecpiebalgas novada bāriņtiesa sadarbībā ar pašvaldības Sociālo dienestu lūdz sabiedrību būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams, kā piemēram, palīdzot veciem cilvēkiem iegādāties pārtiku vai medikamentus.
Vecpiebalgas novada bāriņtiesa valsts izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tiesas procesus pārsvarā izskatīs bez procesa dalībnieku klātbūtnes.

Irita Sirmā, bāriņtiesas priekšsēdētāja

Saistītie raksti

Back to top button