Pārvaldes jaunumi

PAR HIGIĒNISKO MASKU NODROŠINĀŠANU TRŪCĪGAJIEM UN MAZNODROŠINĀTAJIEM

Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī cilvēki, kuri  saņem mājas aprūpes pakalpojumu, no 16. novembra pie savu pagastu sociālajiem darbiniekiem var saņemt bezmaksas higiēniskās maskas. Jāņem vērā, ka higiēniskās maskas  un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana daudzās publiskās vietās ir obligāta. Maskas ir vairākkārtēji lietojamas, ievērojot noteiktās kopšanas prasības. Kontaktinformācija saziņai ar sociālajiem darbiniekiem šeit

Labklājības ministrija informē, ka līdz š.g. 20. novembrim pašvaldības nodrošinās bezmaksas higiēnisko masku izsniegšanu saviem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. To nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Jāņem vērā, ka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana daudzās publiskās vietās ir obligāta.

Saskaņā ar publiskajās datu bāzēs pieejamo informāciju šobrīd Latvijā ir 25 017 iedzīvotāji ar trūcīgas personas statusu un 36 867 ar maznodrošinātas personas statusu. Savukārt 6 864 cilvēki uzturas naktspatversmēs vai patversmēs, 17 239 – saņem aprūpes mājās pakalpojumus un 22 267 iedzīvotāji saņem dienas aprūpes centru, dienas centru vai krīzes centru pakalpojumus.

Saistītie raksti

Back to top button