DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PAR MĀKSLAS PROGRAMMAS ATTĪSTĪBU VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ

Jūnijs 2019. Priekšsēdētāja sleja.
Beidzamajā laikā atkal un atkal ir spriests un diskutēts, kā turpmāk organizēt vizuāli plastiskās mākslas programmu Vecpiebalgas vidusskolā. Taču lielākās viedokļu sadursmes ir bijušas nevis par to, kā to organizēt, bet gan, kur to organizēt.
Kā zināms, mākslas programma jau daudzus gadus ir tikusi īstenota Inešos jeb vēl precīzāk – Inešu pamatskolā. Tā ir bijusi ļoti kvalitatīva, kam par apliecinājumu ir gan iesaistīto vecāku vērtējums, gan skolas absolventu tālākās izglītošanās un pat profesijas izvēle. Lielākoties tas bijis, pateicoties lieliskajai mākslinieciskajai videi, tostarp ciešajai sadarbībai ar Piebalgas porcelāna fabriku, taču ļoti nozīmīgs faktors bija šīs programmas sasaiste ar Inešu pamatskolu. Veicot izglītības reformu novadā, ņemot vērā ļoti mazo, ar katru gadu sarūkošo skolēnu skaitu, tika pieņemts loģisks lēmums – Inešu pamatskolu pievienot 6 km attālumā esošajai Vecpiebalgas vidusskolai. Vienlaikus tika lemts, ka mākslas programma turpmāk tiks nodrošināta nu jau bijušās Inešu pamatskolas telpās.
Kopš reformas ir aizritējis gads, un Vecpiebalgas vidusskolas un mākslas programmas vadība ir izdarījuši secinājumus, nākot uz Vecpiebalgas novada pašvaldības domi ar priekšlikumu turpmāk mākslas programmu īstenot vidusskolas telpās – tātad to pārcelt no Inešiem uz Vecpiebalgu. Argumenti tam bijuši dažādi, taču pats galvenais, domājot par programmas dzīvotspēju un attīstību, būtu papildus audzēkņu piesaiste. Domei par šo būs jāspriež jūnijā.
Taču uzreiz vēlos vērst uzmanību, ka domes interesēs ir pieņemt vislabāko uz visas skolas un pašas programmas attīstību vērstu lēmumu. Mums nav vēlme kādam kaut ko atņemt vai ieriebt. Es ļoti labi saprotu tos vecākus, kas jau gadiem savus bērnus ir veduši uz Inešiem un, novērtējuši tur radīto māksliniecisko vidi, to ir gatavi darīt arī turpmāk. Taču mākslas programmā iesaistīto bērnu skaits ir par mazu, un jaunu bērnu piesaiste vislabāk ir iespējama tikai tad, ja programma tiek īstenota vienuviet ar pārējām skolas mācību programmām. Turklāt jau aizvadītais mācību gads ir apliecinājis, ka paralēli pašai mākslas programmai, Vecpiebalgā ir paplašinājies interešu izglītības loks, tostarp organizējot mākslas pulciņus. Arī bērnudārza vecāko grupiņu bērniem ir bijusi iespēja reizi nedēļā apmeklēt mākslas nodarbības. Vidusskolas vadība arī nākamajā gadā plāno paplašināt izglītošanās iespējas mākslas jomā. Šo virzību un jau sasniegto ļoti atzinīgi ir novērtējusi arī skolas akreditācijas komisija, viņu vidū arī mākslas programmu eksperti.
Nenoliedzami, ka gan vidusskolas vadības, gan novada domes lēmumiem ir jābūt atbildīgiem, pamatotiem un arīdzan izskaidrotiem. Taču ļoti bieži pat vislabākie nodomi saduras ar emocionāliem faktoriem. Un tā tas diemžēl ir arī šajā gadījumā. Aicinu ikvienu, tostarp arī vecākus, paraudzīties uz šo plašāk, domājot par to, kā nākotnē attīstīt mākslas programmu, padarot to vēl labāku un daudzkārt pieejamāku.
Indriķis Putniņš, domes priekšsēdētājs

Saistītie raksti

Back to top button