DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJSNovadsPārvaldes jaunumi

PAR MŪSU CEĻIEM!

Septembris 2018.
Priekšsēdētāja sleja.

PAR MŪSU CEĻIEM!

Šovasar iedzīvotāji ļoti jūtīgi ir uztvēruši to, kādā stāvoklī ir novadā esošie grants seguma ceļi. Un to var ļoti labi saprast. Kad par šo tēmu runāju ar ceļu speciālistiem, tad viņu rezumējums ir šāds – ja pērnajā slapjajā vasarā domājām, ka zemes ceļiem nekas sliktāks par pārmērīgo mitrumu nevar būt, tad šī vasara to ir apgāzusi – ilgstošais sausuma periods zemes ceļus padarīja vēl briesmīgākus. Jā, bet ko iesākt un kā mēs varam to risināt?

Brīžos, kad ceļu stāvoklis ir slikts, iedzīvotāji ir neapmierināti. Un tad trūkties nākas pašvaldībai. Protams, tāpēc jau ir pašvaldība, lai risinātu iedzīvotājiem svarīgus jautājumus. Taču te der atgādināt arī to, ka novadā esošie grants seguma ceļi iedalās 2 kategorijās – valsts apsaimniekošanā esošie (faktiski tie ir visi lielākie un intensīvāk noslogotie ceļi) un pašvaldības apsaimniekošanā esošie (tie pamatā ir mazie, tuvāk mājām esoši ceļi). Un galvenās problēmas parasti ir ar valsts ceļiem, jo šie ceļi ir daudz intensīvāk noslogoti, līdz ar to ilgstošā sausumā uz tiem daudz ātrāk izveidojas tā saucamā trepe. Protams, līdzīgi notiek arī ar pašvaldības ceļiem, taču jāsaka, ka mēs tos daudz savlaicīgāk apkopjam un planējam, jo uzturēšanas darbu plānošana notiek tepat uz vietas. Protams, vienmēr var lietas risināt vēl labāk, un arī pašvaldībai ir kur pielikt roku, lai ceļi būtu labāk apkopti – kaut vai ceļmalu tīrīšanas jautājums. To apzināmies un risināsim.

Jā, bet pašvaldības uzdevums ir rūpēties arī par to, lai iedzīvotāji neciestu no nekvalitatīvi vai pavirši apsaimniekotiem valsts ceļiem. Šovasar man vairākkārt ir nācies mudināt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) atbildīgos darbiniekus, lai tie savlaicīgi reaģētu uz problēmām un nekavējoties veiktu ceļu planēšanu, kad to pieļauj laika apstākļi. Vairākkārt esmu saņēmis sausu standarta frāzi – uzturēsim atbilstoši klasēm. Lūk, šī iemesla dēļ mums pašvaldībā bija saruna ar LAU vadošajām amatpersonām, ar kurām vienojāmies, ka turpmāk daudz ciešāk sadarbosimies autoceļu uzturēšanas jomā, regulāri apmainoties ar informāciju, kā arī pašvaldība sagatavos to valsts grantēto autoceļu sarakstu, kuru uzturēšana, mūsuprāt, ir prioritāra – atkarībā no sezonas. Ceru, ka turpmāk šādas sadarbības rezultātu pozitīvi izjutīs arī iedzīvotāji. Ceru arī turpmāk uz jūsu atsaucību, ziņojot par problēmām uz ceļiem.

Taču bez ceļu ikdienas uzturēšanas svarīgi ir arī citi jautājumi, kas skar ceļu infrastruktūras sakārtošanu un atjaunošanu. Šajā jomā darba netrūks nekad, un, lai panāktu kādu rezultātu, ir nepieciešams atbildīgajām institūcijām regulāri par saviem problēmjautājumiem atgādināt. Lūk, pirmais ko esam panākuši – nākamajā gadā tiek plānota Taurenes – Dzērbenes ceļa asfaltbetona seguma atjaunošana, par ko solīju iestāties jau tad, kad runājām par skolu tīkla reformu. Vienlaikus Satiksmes ministrijā esam iesnieguši detalizētu informāciju, ka ir nepieciešams sakārtot pievadceļu Kaives pagasta centram, jo šis ir vienīgais no mūsu pagastiem, kura centrs ir sasniedzams tikai pa grants segumu. Vienlaikus esam vērsuši uzmanību uz nepieciešamību kapitāli renovēt kritiskā stāvoklī esošo, ļoti būtisko ceļa posmu Vecpiebalga – Greiveri. Protams, kopīgi ar Ērgļu novada pašvaldību intensīvi strādājam pie tā, lai panāktu P-33 ceļa posma Ineši – Ērgļi asfaltēšanu, taču šis vairs nav tikai novadu jautājums, bet valstiskas nozīmes objekts, kas savieno jau kapitāli atjaunotus ceļu tīklus gan mūspusē, gan aiz Ērgļiem. Turpināsim strādāt, lai arī šie un vēl citi ceļu posmi tiktu atjaunoti un sakārtoti.

Vienlaikus gribu piebilst, ka vistuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi LAD atbalstītajos pašvaldības ceļu renovācijas projektos Dzērbenes pagastā (Stacija – Kaupēni), Inešu pagastā (Jaunkabulēni – Tožiņi jeb ceļš caur Celmiem) un  Vecpiebalgas un Taurenes pagastos (Brežģis – Saulgoži). Tāpat arī ERAF finansētajā uzņēmējdarbības infrastruktūras atbalsta projektā Inešos, kur tiks asfaltēts ceļu kvartāls, kas ir nozīmīgs vairākiem tur strādājošiem uzņēmumiem. Ceļu jomā bija, ir un būs daudz darāmā!

Indriķis Putniņš, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

 

Saistītie raksti

Back to top button