Pašvaldības jaunumi

PAR NEKUSTAMĀ NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅU

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu, kas nosaka, ka, pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, Vecpiebalgas novada dome 2020. gada 26. martā nolēma noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis par visiem Vecpiebalgas novada pašvaldības adminitratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem visiem nodokļa maksātājiem 2020. gadā maksājams divos termiņos – ne vēlāk kā 15. augustā un 15. novembrī – vienas puses apmērā no nodokļa gada summas.
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Vecpiebalgas novada domē un pagastu pārvaldēs nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu klātienē pašlaik veikt nevar, taču var maksāt internetbankā vai izmantojot portālus: www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv. Abos portālos ir redzama visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.
Informācija pa tālr. 26115317 (Daina Slaidiņa) vai 22031720 (Benita Zvejniece).

Saistītie raksti

Back to top button