Pārvaldes jaunumi

ATCELTA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME RAUNAS NOVADĀ

SIA “WPR2” ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros bija iecerējusi šī gada 25. martā Raunas pagasta aktu zālē rīkot sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi par plānotā vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecību.

Ņemot vērā Latvijā noteiktos ierobežojumus, kas saistīti ar koronovīrusa izplatības ierobežošanu, SIA “WPR2” ar šo paziņojumu vēlas informēt, ka sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiek atcelta.

SIA “WPR2” plāno organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi pēc pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas. Informācija par sanāksmes norises laiku tiks publicēta laikrakstā, kā arī Raunas novada, Smiltenes novada, Vecpiebalgas novada, Vides pārraudzības valsts biroja un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” mājaslapās.

Aicinām iedzīvotājus, uzņēmumu un institūciju pārstāvjus sekot līdzi paziņojumiem par plānoto sanāksmes laiku. Ja pulcēšanās ierobežojumu laiks netiks pagarināts, paziņojumu publicēsim īsi pēc ierobežojumu atcelšanas 15. aprīlī.

Saistītie raksti

Back to top button