ProjektiPROJEKTI 2014. GADS

PAR SADARBĪBU PROJEKTĀ “PRAKTISKĀ APMĀCĪBA PRIORITĀRAJĀS NOZARĒS”

Nodarbinātības valsts aģentūra 2013.gada jūlijā uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” pilotprojekta “Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” īstenošanu.

“Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs” mērķis ir bezdarbnieka praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs pie darba devēja – komersanta, pašnodarbinātas personas, biedrības vai nodibinājuma – tam vajadzīgā darbinieka sagatavošanai.

Darba devējiem pilotprojekta ietvaros ir iespēja iegūt sava uzņēmuma specifikai un noteiktajām prasībām atbilstošus darbiniekus, tādējādi nodrošinot sekmīgu sava uzņēmuma darbību un veicinot prioritāro nozaru attīstību. Lai noteiktu bezdarbnieku piemērotību iesaistīšanai pilotprojektā, darba devējiem tiek dota iespēja, gan noteikt izglītības un darba pieredzes prasības apmācībā iesaistāmajiem bezdarbniekiem, gan piedalīties bezdarbnieku atlasē, lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus.

“Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs” tiek īstenota šādās prioritārajās nozarēs:

 apstrādes rūpniecība (klasifikācija pēc NACE 2.red.: C10-33);
 
transports un loģistika (klasifikācija pēc NACE 2.red.: H49-52);
 
tūrisms (klasifikācija pēc NACE 2.red.: I55, N79);
 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (klasifikācija pēc NACE 2.red.: J61-62).

Bezdarbnieku apmācība tiek veikta visās prioritāro nozaru profesijās, izņemot profesijās nekvalificētu vai mazkvalificētu darbu veikšanai (vienkāršo profesiju darbi LR Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupā).

Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs ilgst vienu mēnesi, darba devējam un bezdarbniekam nodibinot darba tiesiskās attiecības. To organizē, ja darba devējs apņemas apmācīt vismaz piecus bezdarbniekus, no kuriem vismaz diviem pēc apmācību pabeigšanas nodrošina darba vietu vismaz uz sešiem mēnešiem.

Aģentūra darba devējam sedz šādas izmaksas:

 apmācībai nepieciešamās izmaksas (piesaistīto ekspertu vai darba vadītāju pakalpojumu izmaksas) 284,57 euro apmērā par viena bezdarbnieka apmācīšanu;

 izmaksas par veselības pārbaužu veikšanu, bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā par vienu apmācībā iesaistīto bezdarbnieku;

 izmaksas par asistentu pakalpojumiem apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti (50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra);

 dotāciju bezdarbnieka algai ne vairāk kā 1138,30 euro apmērā, ja darba devējs pēc viena mēneša praktiskās apmācības ir turpinājis darba attiecības ar bezdarbnieku nepārtraukti sešus mēnešus uz pilnu darba laiku, mēnesī izmaksājot bezdarbniekam darba algu vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā.

Lai nodrošinātu sekmīgu pilotprojekta “Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs” īstenošanu, aģentūra aicina jūs iesaistīties un sadarboties, informējot darba devējus (savus biedrus) par iespēju īstenot pilotprojektu. Sadarbības ietvaros piedāvājam noslēgt līgumu par sadarbību.

Papildus informācija par pilotprojekta “Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs” īstenošanas noteikumiem, darba devēju un bezdarbnieku iesaistīšanas nosacījumiem norādīta aģentūras mājaslapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=3242&from=5.

Veiksmīgas sadarbības uzsākšanai atbildi par sadarbību lūdzam sniegt līdz šī gada 7.februārim, nosūtot to uz e-pastu Baiba.Vilcina@nva.gov.lv.

Saistītie raksti

Back to top button