NovadsUzņēmējdarbība

PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU SATIKSMES IEROBEŽOŠANU UZ PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM

2018.gada 22.marta Vecpiebalgas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot ierobežojuma veidu – „Masas ierobežojums” aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas, uzstādot atbilstošas ceļa zīmes,  laikā no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada  31.maijam šādos pašvaldības autoceļu posmos:

Vecpiebalgas pagasta administratīvajā teritorijā:

Nr.83. Nākotne – Baltaci – Kagaiņi (B83
Nr.77. Saulgoži – Brežģis (B77);
Nr.80. Slavītes – Jaungrūži (B80);
Nr.89. Rāgažas – Roznēni – Gailīši (B89);
Nr.91. Greiveri – Kriemeļi (B91);
Nr.12. Greiveri – Vēveri – Meirēni (A12);
Nr.111. Veļķi – Jukāni – Vētras (B111);
Nr.14. Zēniņi – Kūlas (A14);
Nr.95. Kleivas – Tašķēni (B95).

Taurenes pagasta administratīvajā teritorijā:

2.Tilts-Dabari-Bānūžu pagrieziens (A10);
3.Bānūžu centrs- Lodes muiža (A11);
4.Kampas – Andrēni (B55Kalna Bebri-Kampas);
8.Apši-Sostes-Bērzkalni (B59 Ezeriņi-Ķīši-Skujenes robeža);
15.Ramdoti-Kārkliņi (B65 Aprāni (šoseja)-Kārkliņi);
23.Brežģis-Runtes (A73);
24.Abprupes ceļš-Runtes (A74).
Šoseja-Laidzi (B71).

Dzērbenes pagasta administratīvajā teritorijā:

2.Stacijas(Vecais) ceļš (A2);
3.Ielaiņi-Rāmuļi (A3);
24.Meļļi-Glāznieki (B19);
Stacija-Brodi-Kaupēni (A1);
2.Lakstīgalas – Odi (B 5).

Kaives pagasta administratīvajā teritorijā:

Nr.3 Dzirnavas-Lācīši (B46);
Nr.4 Rauši-Ķiesnēri (B47);
Nr.9 Leimaņi-Veģēni (B50);
Nr.2 Muilēni-Kalnaviesītes-Skroderi (B45);
Nr.6 Vītoliņi-Jaunšķeperi (B48);
Nr.7 Daktas-Zvaguļi-Spilvēni (B49);
Nr.18 Kaives dzirnavas-Lejas Būrbirzes (C32);
Nr.19 Nāgeles-Sinepes (C33).

Inešu pagasta administratīvajā teritorijā:

A4 Ineši-Čolēni-Briņģi no 1,2 km;
A5 Ineši-Sviļi no 0,4 km;
A6 Tivols-Vāckalns-Cirsti;
A7 Vairogi-Birzītes;
B26 Tožiņi-Celmi-Jaunkabulēni;
B28 Brūziķi-Baldiešēni;
B29 Eglīši-Burkāni-Ezēni-Siliņi;
B30 Ineši-Baldiešēni-Jaunķemeres no 0,3 km;
B31 Kušļi-Dabari-Beķeri-Dauguņi-Pūpoli;
B35 Tīrumnieki-Tivols-Alitēni;
B36 Alitēni-Grinēni-Dzērvēni;
C3 Ogres pļavas;
C4 Kalnziedi-Vāckalns no 0,6 km;
C5 Kļavas-Pludmale no 0,1 km;
C6 Briņģu trīstūris.

Saistītie raksti

Back to top button