Pārvaldes jaunumi

PAR VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU APSEKOŠANU

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū. Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2021. gada 22. marta līdz jūnijam veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus Vidzemes reģionā, tai skaitā Vecpiebalgas novada teritorijā. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.
Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes – Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds. Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.
Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:
1.Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2.Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
3.Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4.Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko norādītājstabu,
5.5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu.
6.Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
7.Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
8.Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
9.Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
Vairāk informācijas https://geodezija.lgia.gov.lv/

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button