IzglītībaPārvaldes jaunumi

PAR VECPIEBALGAS NOVADA SKOLU TURPMĀKO DARBU UN EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU PAŠVALDĪBĀ

Aizvadītajās dienās, balstoties uz Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publiskotajiem datiem, epidemioloģiskā situācija Vecpiebalgas novada pašvaldībā diemžēl ir pasliktinājusies, un aizvadītajā diennaktī tika novērots ļoti straujš, satraukumu raisošs pieaugums – jauni 34 inficēšanās gadījumi. Šī iemesla dēļ Vecpiebalgas novada dome nav tiesīga lemt par 1.-6.klašu grupas mācību atsākšanu klātienē skolās ar 12.aprīli, kā bijām cerējuši iepriekš, jo 14 dienu kumulatīvais rādītājs ievērojami pārsniedz valstī noteikto 200 gadījumu slieksni uz 100 000 iedzīvotājiem.
Vienlaikus vēlos informēt pašvaldības iedzīvotājus, ka straujais uzliesmojums ir saistīts ar ilgstošas sociālās aprūpes centru “Vecpiebalga”, kas atrodas Greiveros. Šādu informāciju esam saņēmuši no SPKC. Sazinoties ar Greiveru SAC vadību, esam pārrunājuši šo situāciju. SAC stingri ievēro visus drošības noteikumus, veic darbinieku un centra klientu ikdienas testēšanu, ir nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī iespēju robežās organizē darbu, nodalot inficētos klientus atsevišķās telpās. Ir inficējušies 4 darbinieki, kas atrodas mājas režīmā. Ņemot vērā šo, varam pamatoti secināt, ka uzliesmojums ir lokāls, konkrētā iestādē un nav izplatījies sabiedrībā. Vecpiebalgas novada pašvaldība ciešā kontaktā ar SAC vadību un SPKC speciālistiem uzraudzīs situācijas attīstību un nepieciešamības gadījumā veiks papildu drošības pasākumus.
Vienlaikus, ņemot vērā Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumus Nr. 191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, Vecpiebalgas novada dome 2021.gada 8.aprīļa ārkārtas sēdē, uzklausot Vecpiebalgas vidusskolas viedokli, ir pieņēmusi vienbalsīgu lēmumu ar 12.aprīli Vecpiebalgas vidusskolas 12. klasē atsākt mācību procesu klātienē, ievērojot valstī noteiktos drošības nosacījumus:
– mācību procesu īstenot ne vairāk ka divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni;
– veikt izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo regulāru testēšanu.
Citās klasēs mācību process tiks turpināts attālināti. Sekosim līdzi epidemioloģiskajai situācijai un, ja tā Vecpiebalgas novada pašvaldībā turpmākajās nedēļās stabilizēsies un atbilstoši MK noteikumiem būsim tiesīgi lemt par klātienes mācību procesa atsākšanu 1.-6.klašu grupā, nekavējoties par to informēsim arī sabiedrību.
Sargāsim savu veselību, būsim atbildīgi cits pret citu!
Cieņā,
Indriķis Putniņš, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
2021.gada 8.aprīlī

Saistītie raksti

Back to top button