IzglītībaPārvaldes jaunumi

PAR VECPIEBALGAS NOVADA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TURPMĀKO DARBU

Epidemioloģiskā situācija Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir stabilizējusies, un 17.martā Slimību profilakses un kontroles centrs savā iknedēļas ziņojumā Vecpiebalgas novadu ir iekļāvis to pašvaldību sarakstā, kuros, saskaņā ar MK 06.12.2020. rīkojumu Nr. 655, epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu gan klātienē izglītības iestāžu 1.-4. klasēm, gan formālās un neformālās izglītības programmu īstenošanu klātienes nodarbībās ārtelpās pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, savstarpēji konsultējoties Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldības deputātiem, ņemot vērā pašvaldībā praktizējošu mediķu ieteikumus, kā arī valsts galveno epidemiologu pausto informāciju par slimības izplatības turpmākajiem riskiem, tendencēm un izplatību ierobežojošiem pasākumiem, esam vienojušies turpināt attālināto mācību procesu visās skolu klasēs arī pēc 22.marta. Vienlaikus, ja epidemioloģiskā situācija Vecpiebalgas novada pašvaldībā turpmākajās nedēļās būs stabila un nepasliktināsies, lemsim par klātienes mācību procesa atsākšanu 1.-4.klašu grupā, sākot ar 12.aprīli, tādējādi izvērtējot arī Lieldienu brīvdienu ietekmi uz epidemioloģisko situāciju mūsu novadā. Sargāsim savu veselību un cerēsim uz stabilu un drošu atgriešanos klātienes mācībās vēl šajā semestrī!

Saistītie raksti

Back to top button