Izsoles

Pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Vidiņi” Kaives pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vidiņi” Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 002 0011, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4258 002 0047 1,31 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2150.00, nodrošinājuma nauda EUR 215.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2021.gada 14.jūlijā plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā.
Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir zemes nomniekam.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2021.gada 14.jūlija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button