Sludinājumi

Pārdod automašīnu Peugeot 307 XS

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod automašīnu Peugeot 307 XS, reģistrācijas numurs EP7708, izlaiduma gads 2002., par brīvu cenu – EUR 500,00 (t.sk. PVN).
Pieteikums par automašīnas pirkšanu iesniedzams Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, LV-4122, administratorei 14 (četrpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā “Vecpiebalgas Novada Ziņas”.
Ja četrpadsmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pretendenti, rīkojama izsole „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā.
Automašīna apskatāma, iepriekš sazinoties ar Inešu saimniecības vadītāju Viesturi Burjotu (t. 20238995).

Saistītie raksti

Back to top button