Izsoles

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mežalīņi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4250 001 0087, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 001 0087 1.69 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1400.00, nodrošinājuma nauda EUR 140.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020.gada 10.jūlijā plkst. 9:30 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020.gada 10.jūlija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button