Izsoles

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Moderado” Kaivē

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Moderado” Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 003 0181, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4250 007 0341 1.2002 ha platībā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 2940.00, nodrošinājuma nauda EUR 294.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020. gada 15. maijā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 15. maija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button