Izsoles

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Nēķins 2”-5 Taurenē

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Nēķins 2”-5 Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4286 900 0064, kas sastāv no 2 istabu dzīvokļa 39.3 m² platībā un 393/3430 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Nēķins 2”.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1100.00, nodrošinājuma nauda EUR 110.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020.gada 10.jūlijā plkst. 9:00 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020.gada 10.jūlija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button