Izsoles

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Upmalas-1” Inešos

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Upmalas”-1 Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4254 900 0062, kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 90.5 m² platībā un 906/14124 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes vienības „Upmalas”.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 6300.00, nodrošinājuma nauda EUR 630.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020. gada 15. maijā plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020. gada 15. maija plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv .
Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button