Izsoles

Pārdod kustamo mantu – cirsmu īpašumā “Mežšķeperi” Kaivē

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu  īpašumā “Mežšķeperi” Kaives pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4258  005 0069, platība 5.98 ha, pārdošanas apjoms 1770 m³ (t.sk. E 950, B 548, P 130, Ba 130, A12) ,  sākumcena EUR 56 000.00.
Izsoles drošības nauda 5600.00 dalības maksa – EUR 20.00.  
Izsole notiks 2021. gada 24.februārī plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4,  Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. 
Cirsmas apskate 2021.gada 17.februārīplkst.9:30 – pulcēšanās pie Vecpiebalgas novada administratīvā centra Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei  līdz 2021.gada 24.februāra  plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button