Izsoles

Pārdod kustamo mantu – cirsmu īpašumā “Pie Kauguļiem” Inešos

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu  īpašumā “Pie Kauguļiem” Inešu pagastā,  Vecpiebalgas novadā,  kadastra apzīmējums 4254  003 0041, platība 3.77 ha, pārdošanas apjoms 996 m³ (t.sk. E 461, B 200, Ba 192, P 107, A 23,Bl 13) ,  sākumcena EUR 33 000.00.
Izsoles drošības nauda 3300.00, dalības maksa EUR 20.00. 
Izsole notiks 2021.gada 24.februārī plkst. 9:00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4,  Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā. 
Cirsmas apskate 2021.gada 17.februārīplkst. 9:30 – pulcēšanās pie Vecpiebalgas novada administratīvā centra Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei  līdz 2021.gada 24.februāra  plkst. 8:50 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4, Vecpiebalgas pagastā, pie sekretāres vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr.64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button