Izsoles

Pārdod nekustamā īpašuma “Zvārguļi” Kaives pagastā zemes vienību

Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustama “Zvārguļi” Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4258 006 017, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4258 007 0095 0.26 ha platībā, kas atrodas Ērgļu pagasta Ērgļu novadā.
Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1200.00, nodrošinājuma nauda EUR 120.00, reģistrācijas nauda EUR 10.00.
Izsole notiks 2020.gada 10.jūlijā plkst. 10:30 Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Reģistrēšanās izsolei līdz 2020.gada 10.jūlija plkst. 10:00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, pie administratores vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Informācija www.vecpiebalga.lv, tālr. 64170464, 26115317.

Saistītie raksti

Back to top button